top of page

Правила на поведение

За да гарантираме безопасността, благополучието и оптималното преживяване за клиентите, гостите и персонала, любезно Ви молим да следвате тези прости правила на отговорно поведение, докато сте в нашите помещения и събитийни пространства. Благодарим Ви за разбирането и съдействието.

 ​

1. Моля, пазете се. Дейности, които носят риск от нараняване на клиенти, персонал или партньори, включително щети на собственост, са строго забранени. Не са разрешени ползата и/ли съхранението на експлозиви, боеприпаси, фойерверки и сигнални ракети.

2. Моля, съобразявайте се със съседите ни. Не са разрешени дейности, които могат да обезпокоят околните, като силна музика или шум извън разрешените часове, както и всякаква форма на антисоциално поведение.

3. Моля, бъдете разумни. Притежанието и/ли търговията с незаконни вещества в нашите помещения е строго забранено. Всички подобни случаи ще бъдат докладвани на местните власти без изключение.

4. Моля, уважавайте себе си и околните. Вербалното и/или физическото насилие срещу всеки присъстващ на или в близост до събитие няма да се толерира и ще бъде докладвано на местните власти. Моля, следвайте всички инструкции, които получавате от екипа на Networking Premium.

5. Моля, спазвайте ограниченията. На клиентите е разрешено да използват коуъркинга и пространствата за събития, както е посочено в писмена форма и за договорената в нея продължителност. Всяка промяна на споразумението изисква предварително разрешение от Networking Premium.

Всички клиенти и гости трябва да спазват тези правила. Неспазването може да доведе до:

 

  • Молба нарушителят да напусне Networking Premium

  • Прекратяване на бъдещи услуги

  • Контакт с местните власти

  • Лична отговорност за щети на хора или имущество.

 

bottom of page