top of page

PR Package

NETWORKING Premium Coworking Logo:

Source files:

download.png
images.png
imageedit_6_9690990626.png

PNGs

About:

When Emil Shekerdzhiiski founded the Networking Premium, he had in mind a high-performance environment where entrepreneurship and innovation could thrive; a place where teams could be productive with all the comfort of their home.

 

All of the 7 locations in Bulgaria have been designed using Feng Shui techniques, with a clear intention to make every spot pleasant, playing with light and natural materials, using genuine furniture to give every corner a special feel. 

That not only attracted a network of like-minded, modern, and innovative entrepreneurs and professionals, it also helped create an active and supportive community. For them, we offer many business-related events, lectures, learning and development opportunities, alongside social activities, such as night outs, movies, brunches, and many other internal and external happenings.

Serving more than 550 members and supporting their growth, Networking Premium is currently the highest-ranked coworking space in Google and Coworker.com and was nominated for the best coworking space for 2022.

Когато Емил Шекерджийски основава Networking Premium, той има предвид високопроизводителна среда, в която предприемачеството и иновациите могат да процъфтяват; място, където екипите могат да бъдат продуктивни, чувствайки се комфортно у дома си. Всичките 7 обекта в България са проектирани с помощта на техники на Фън Шуй, с ясното намерение всяко място да бъде приятно, като се играе със светлината и естествените материали, използват се оригинални мебели, за да се придаде на всяко кътче специално усещане.

Това не само привлече мрежа от съмишленици, модерни и иновативни предприемачи и професионалисти, но и помогна за създаването на активна и подкрепяща общност. За тях предлагаме много събития, свързани с бизнеса, лекции, възможности за обучение и развитие, както и социални дейности, като вечерни партита, кино, брънчове и много други вътрешни и външни събития.

Обслужвайки повече от 550 членове и подкрепяйки техния растеж, Networking Premium в момента е най-високо класираното пространство за съвместна работа в Google и Coworker.com и е номинирано за най-доброто пространство за съвместна работа за 2022 г.

Downloadable High-Quality Media:

Coworking Space Sofia _ Networking Premi
conference room Sofia.jpg
3Z2A6774.jpg
En-suite 3.jpg
Coworking space Botev.jpeg
Coworking Sofia.jpeg
054.JPG
Lounge Area Sofia _ Зала за събития Софи
64873501_353202955366692_116525419395966
DSCF1478-HDR.jpg
DSC_5515-HDR.jpg
bottom of page